Satellites Europe : Mondial

 :: Mondial
Fournie par: EUMETSAT