Satellites Europe : Mondial

Satellites Europe : Mondial
Fournie par: EUMETSAT